Barn og brannskaderberns1-838x1024

Antall barn behandlet med alvorlige brannskader fra koketopper eller komfyrer har aldri vært høyere. Flere enn 700 pasienter sendes til norske sykehus årlig med behov for brannskadebehandling i mer enn én dag.

«Barn som behandles med slike alvorlige skoldeskader er i gjennomsnitt 14 dager på sykehus. Det er ofte en traumatisk opplevelse for både barn og de pårørende. Mange mødre og fedre sliter ofte med skyldfølelser», forteller sykesøster Evy Kyseth på nettsidene til Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Brannskader fra koketopper

Nye studier viser at skader fra varm mat og drikke på komfyren eller koketoppen er den mest vanlige skadetypen (33%). I 47% av tilfellene blir barna brent på hendene.

«Det tar ikke lang tid for at varm mat og drikke forårsaker alvorlig skade på små barnehender. Barn kan få skader selv med temperatur på 45-50 grader. De minste barna har ikke like god reaksjonsevne som voksne, så de trekker heller ikke til seg hånden så raskt når de kommer i kontakt med varme overflater», sier Christina Brudvik i tidsskriftet til Den Norske Legeforening.

Ett og toåringer er overrepresentert i brannskadestatistikken, ettersom barn i denne alderen er kjent for å være ivrige og nysgjerrige utforskere.

Hvordan beskytte barna mot brannskader?

For å verne barn mot brannskader er det viktig å ikke undervurdere deres mobilitet og nysgjerrighet. For å være helt sikker, må man fysisk holde alle typer varme kilder utenfor rekkevidde for barna, som ikke er klar over farene i hjemmet.

Safe Kids komfyrsikringer tilbyr en beskyttende barriere mellom barnets hender og varme kilder på komfyren – som gryter, panner og åpne flammer. Safe Kids komfyrsikring hindrer også varme panner å velte over barna.

Safe Kids komfyrsikring er enkel å montere og demontere for rengjøring. Barnesikringene produseres i både hvit og krom-farget overflate, slik som de fleste hvitevarer i dag.

Safe Kids er en enkel, fornuftig og rimelig løsning for å beskytte barna dine. 

To Top